AKCE: Dobrovského 13, Praha 7

AKCE: Dobrovského 13, praha 7

ROZSAH: Kompletní rekonstrukce fasády vč. říms , šambrán , nut a balkónů vč. podlah 

Klempířské prvky jsou v měděném provedení . Úpravy půdních prostor